Registered Charity No : 1131782      Dendro 09 © All Rights Reserved.  Privacy Policy | Terms of Use

Elusen Gofrestredig Rhif: 1131782      Dendro 09 © cedwir pob hawl.  Polisi Preifatrwydd| Telerau defnyddio

North West Wales Dendrochronology Project

Dating Old Welsh Houses Group

Prosiect Dendrocronoleg Gogledd Orllewin Cymru

Grŵp Dyddio Hen Dai Cymreig

English

Cymraeg

Croeso i Grŵp  Dyddio Hen Dai Cymreig

Welcome to the  Dating Old Welsh Houses Group  site  


To see a list of our sponsors please click the above logos

I weld rhestr o'n noddwyr os gwelwch yn dda cliciwch y logo uchod