To see a list of our sponsors please click here

I weld rhestr o'n noddwyr os gwelwch yn dda cliciwch y logo uchod

croeso i wefan Darganfod Hen Dai Cymreig

 DYDDIO HEN DAI CYMREIG

Prosiect Dendrocronoleg Gogledd Orllewin Cymru

Dating Old Welsh Houses Group

North West Wales Dendrochronology Project

Welcome to the  Discovering Old Welsh Houses Group website  


Os gwelwch yn dda dewis languange :  Please Choose a Language

 Registered Charity No : 1131782      Dendro 2016 © All Rights Reserved.  

Elusen Gofrestredig Rhif: 1131782      Dendro 2016 © cedwir pob hawl.