English

To see a list of our sponsors please click here

I weld rhestr o'n noddwyr os gwelwch yn dda cliciwch y logo uchod

Cymraeg

Croeso i Grŵp  Darganfod Hen Dai Cymreig

Welcome to the  Discovering Old Welsh Houses Group  site  


Dating Old Welsh Houses Group

North West Wales Dendrochronology Project

GRŴP DYDDIO HEN DAI CYMREIG

Prosiect Dendrocronoleg Gogledd Orllewin Cymru

  Registered Charity No : 1131782      Dendro 2016 © All Rights Reserved.  

Elusen Gofrestredig Rhif: 1131782      Dendro 2016 © cedwir pob hawl.